Natuurvriendelijke oevers

We zijn aan de slag met de oevers van het Weerwater en de Noorderplassen

Geef broedende vogels de ruimte

Het is weer voorjaar. Tijd voor veel watervogels om te broeden. De meesten doen dat in het riet. Maar futen en meerkoeten leggen hun nest soms midden in het vaarwater.


Broedende vogels zijn bij wet beschermd, dus we mogen die nesten niet weghalen en dat willen we ook helemaal niet. Want zo’n nestje is toch prachtig?


Wees voorzichtig

Ben je lekker aan het varen? Let deze periode dan extra goed op of je watervogels op nesten ziet zitten. Futen en meerkoeten zijn aan mensen gewend, maar het is wel zo fijn als ze rustig kunnen broeden. Geef broedende vogels dus de ruimte, zodat ze binnenkort weer rond kunnen zwemmen met hun kleintjes.

Wat er allemaal bij
baggeren komt kijken

Als we niets zouden doen aan onze watergangen, zouden ze uiteindelijk helemaal dichtslibben. Met baggeren kunnen we dat voorkomen. We halen het slib van de bodem uit het water. Opzichter watergangen van het waterschap Zuiderzeeland Swen Polman legt uit wat daar allemaal bij komt kijken.


Van afval naar brandstof

Meer water verwijderen uit het zuiveringsslib, oftewel het restafval van ons rioolwater, en producent worden van biobrandstof: dat is mogelijk dankzij de de Torwash-technologie. Een succesvolle pilot van waterschap Zuiderzeeland en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderdeel van TNO, laat zien dat het mogelijk is minder afval te produceren en hiervan biobrandstof te maken.

Uitvoering en onderhoud

Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland werken samen aan alles wat met water te maken heeft van ‘riool tot recreatie’. In dit overzicht zie je waar en waarmee we nu bezig zijn.