De ijsvogel is een van de Big Five van Almere


"We hebben een mooi huis gemaakt voor de ijsvogel"

Zelf aan de slag met het groen in de buurt. Dat deden Edze Hiemstra en zijn buren. Zij namen het initiatief om hun buurt nog mooier te maken én een ijsvogelwand aan te leggen.

Hiemstra: “Wij zijn ongeveer twintig jaar geleden in de Seizoenenbuurt komen wonen aan het water. Het is geweldig wonen hier in het groen. Maar aan de overkant staan ook huizen en een school. Niet direct een uitzicht waarbij je aan natuur denkt. Wilgentenen boden een beetje uitkomst. Landschapsbeheer Flevoland verzorgde dat samen met de leerlingen van de school in het kader van natuureducatie. Wij besloten ons daarbij aan te sluiten. We waren met een aantal buren een à twee keer per jaar samen druk met het onderhoud van de bosrand en de waterkant.”


“Zo’n tien jaar geleden hield Landschapsbeheer Flevoland op met het onderhoud. We vroegen onze buren mee te doen en besloten als zelfbeheergroep bij de gemeente aan te kloppen voor ondersteuning en advies.”Advies en gereedschappen

“De gemeente voorzag ons van allerlei professioneel gereedschap en van advies. We hebben contact met onze wijkregisseur Lilian Stap en met Ouwe van der Molen, de man van het groen van de gemeente in onze buurt. Hij vertelt ons, als een boom slecht is, dat we die niet meer hoeven te snoeien en zorgt dan ook voor een nieuwe boom. Al het snoeiwerk wordt door de gemeente opgehaald. Het is een prima samenwerking.”


IJsvogels

Hiemstra en een aantal van de buurtbewoners hadden al eens ijsvogels voorbij zien vliegen. De ijsvogel is echt echte watervogel, die goed gedijt bij helder water. Het is bovendien een van de Big Five van Almere, de iconen van onze watercultuur. Dus toen de zelfbeheergroep met het plan kwam om twee ijsvogelwanden te maken, werkte de gemeente daar graag aan mee. Hiemstra: “Het leek ons leuk de ijsvogels een mogelijkheid tot nestelen te bieden. Vandaar dus die wanden. We hebben advies gevraagd aan Jelle Harder, coördinator ijsvogels bij vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken. Hij heeft een handleiding gemaakt voor het maken van zo’n ijsvogelwand. Je legt boomstronken op elkaar en daaroverheen aarde. De twee wanden liggen er nu nog steeds. Waar ze precies liggen, vertellen we liever niet. IJsvogels zijn schuchter en te veel drukte en aandacht is niet goed voor ze.”


Een komen en gaan

Hiemstra geniet van de buurt waar hij woont. “We hebben hier allerlei dieren. Onze buurvrouw heeft veel verstand van vogels. Dat is leuk, want het is een komen en gaan van vogels hier en zij kan ons dan vertellen wat er allemaal voorbijkomt. En we hebben hier ruimte. We kunnen in de buurt heerlijk met onze hond lopen. Die ruimte misten we in Heemstede, waar we hiervoor woonden.”


Groepsgevoel en zonnepanelen

Het contact in de buurt is leuker geworden door het samen onderhouden van de omgeving. “We werken kleinschalig. Dat is gezellig en het resultaat is mooi. En iedereen heeft inspraak. Er ontstaan bovendien mooie nieuwe initiatieven uit. Tijdens een lunch, waar de gemeente ons voor had uitgenodigd om ons te bedanken voor ons initiatief, hebben we besloten gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen.”


De ijsvogel is een echte watervogel, die goed gedijt bij helder water. Het is bovendien een van de Big Five van Almere, de iconen van onze watercultuur.