De beleving van water

Het liefst willen mensen zwemmen in het water, maar ook wandelen en leren over de natuur zijn populair, zo blijkt uit de antwoorden van 76 deelnemers aan Almere meet waterbeleving.

Gemiddeld geven de deelnemers een 7,8 aan hoe goed ze het water kunnen gebruiken voor de genoemde activiteiten. Een mooi cijfer, dat laat zien dat mensen het water kunnen gebruiken zoals ze graag willen.


De kaart geeft een overzicht van welke activiteiten men op verschillende plekken in de stad wil doen aan of met het water. Veel observaties zijn gedaan bij het Almeerderstrand, waar naast zwemmen ook vele andere activiteiten worden genoemd. In Almere Buiten wordt 'varen' vaak genoemd als activiteit. Wandelen langs het water is door de hele stad heen populair, maar krijgt het hoogste rapportcijfer in Parkwijk en Almere Haven.

De Big Five van Almere

Almere heeft vijf iconen aangewezen onder de noemer de Big Five van Almere. Het gaat om de snoek, bever grote zilverreiger, ijsvogel en rietorchis.

De snoek, bever en grote zilverreiger zijn tijdens het project waargenomen. De ijsvogel komt zeker voor, maar die laat zich niet makkelijk zien. En rietorchis wordt misschien niet makkelijk herkend. De deelnemers hebben in ieder geval noch de ijsvogel, noch de rietorchis genoemd.

Tevreden over voorzieningen

Over het aantal fietspaden, wandelpaden, parkeerplaatsen en ook de aanwezige horeca is men overwegend tevreden.

Over de hoeveelheid aanwezige prullenbakken en speeltoestellen is de verdeeldheid groter. Ongeveer veertig procent van de deelnemers geeft aan dat deze voorzieningen te weinig aanwezig zijn. Over de hoeveelheid bankjes en plekken om mooi over het water uit te kijken is men het minst tevreden. De meerderheid geeft aan dat er te weinig bankjes zijn. Maar meningen verschillen, zo blijkt ook hier. Want tien procent van de mensen vindt juist dat er te veel bankjes zijn. Ruim zestig procent van de mensen zou graag meer plekken willen waar mooi over het water kan worden uitgekeken.