Water op straat

Het doel van het meten van water op straat was om na te gaan of de rekenmodellen van bovengrondse en ondergrondse regenwaterafvoer van de gemeente kloppen. De rekenmodellen geven aan waar water op straat te verwachten is bij hevige regenbuien. Wanneer er volgens het model op een plek veel water op straat terecht komt, wordt gekeken of dit leidt tot schade of problemen op het gebied van bereikbaarheid. Als dat het geval is, kan de gemeente maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen voor waterberging in een berm of het veranderen van de afstroomrichting.

Het gaat vaak om dure maatregelen, daarom combineert de gemeente die met andere werkzaamheden, zoals groot onderhoud. Om te weten of dergelijke maatregelen echt nodig zijn, is het noodzakelijk te weten of het rekenmodel klopt. Maar het is dan ook van belang in hoeverre mensen daadwerkelijk last hebben van water op straat.

Regenmeter

Er waren enthousiaste deelnemers voor Almere meet water op straat, maar het was natuurlijk afwachten of er genoeg regen zou vallen om nuttige data te kunnen verzamelen. Het meten van de regen met een regenmeter door inwoners is behoorlijk veel gedaan, maar het meten van water op straat was moeilijker. Logisch, omdat er een grote bui moet vallen die statistisch gezien circa één keer per jaar te verwachten is. En dan moet je ook nog toevallig op een plek zijn waar water op straat blijft staan of je moet daar speciaal naar toe gaan.

Wat nog meer opviel

Dankzij de informatie van Almere meet water op straat, weten we nu van een aantal locaties dat er inderdaad water op straat blijft staan, wat overeenkomt met de berekeringen van het model.


Staat de weg voor meer dan de helft onder water, dan zorgt dat voor overlast, zo blijkt uit de input van de deelnemers. Hiervan is op zeven locaties sprake geweest tijdens de meetperiode. Ook dit komt overeen met het rekenmodel. Van een heleboel andere plekken weten we nog niet of de uitkomsten uit het rekenmodel kloppen. Daarvoor hebben we meer inzicht nodig met fotos. We willen kijken of we het meten van water op straat in het vervolgtraject eenvoudiger en laagdrempeliger kunnen maken om meer informatie te ontvangen.


Meer data met foto's nodig

Van een heleboel andere plekken weten we nog niet of de uitkomsten uit het rekenmodel kloppen. Daarvoor hebben we meer data nodig met fotos. We willen kijken of we het meten van water op straat in het vervolgtraject eenvoudiger en laagdrempeliger kunnen maken om meer informatie te ontvangen.


Reinigen kolken

Daarnaast kwam uit de metingen naar voren dat er locaties zijn waar kolken niet goed afvoeren, waardoor er plassen ontstaan. Dit soort problemen kan de gemeente meestal oplossen met extra reiniging tijdens het reguliere onderhoudsprogramma. De relevante metingen liggen op het bureau van de verantwoordelijke abtenaar binnen de gemeente doorgezet naar de juiste persoon. De inwoners gaven overigens over het algemeen aan dat zij geen last hadden van dit water.


Zeer lokale buien

Uit de gemeten neerslag met regenmeters, bleek dat er verschillen kunnen zijn in regenval binnen Almere. Zo werd er op 12 juli 2019 in Almere Hout 30 mm regen gemeten in 8 uur, terwijl er in Almere Buiten op die dag maar 18 mm werd gemeten.

Water op straat op 31 juli 2019
op de Markerdreef.

De rekenresultaten van de Markerdereef, waarbij ook water op straat wordt berekend.

Hoe donkerder blauw, hoe meer water.