Hoe nu verder?

Wat gaat de gemeente nu doen met de resultaten van Almere meet water en gaat het project verder? Maria Rus van de gemeente geeft een toelichting.

Normaal wordt in het Almeerse water maar op zwemwaterlocaties eens per twee weken de waterkwaliteit gemeten door het waterschap. Op andere locaties gebeurt dit nog minder vaak. Het inzetten van inwoners voor metingen was nieuw en gaf goed inzicht over de waterkwaliteit op verschillende locaties en op diverse momenten. En daar kwam een geruststellend beeld uit naar voren. Het doorzicht is bijna overal groot, het water is helder. En op veel punten is de waterkwaliteit goed; er zitten weinig poepbacteriën. Dat is dus goed nieuws.

Tegelijkertijd weten we nu dat er op sommige momenten en op sommige locaties meer poepbacteriën in het water zitten dan goed is om in te zwemmen. Dat wil niet zeggen dat er voor de dieren en planten een probleem is, maar het is wel iets om in de gaten te houden. Een van de dingen die we willen gaan doen in navolging van Almere meet waterkwaliteit is de inwoners van Almere goed informeren over hoe verstandig het is ergens te gaan zwemmen. Op de plekken waar structureel te veel poepbacteriën in het water zitten, gaan we proberen de oorzaak te achterhalen. Komt het vooral door vogel- en hondenpoep of gaat het om een foutaansluiting? Als we dat weten, kunnen we maatregelen nemen.

Water op straat

Minder metingen kwamen er binnen voor Almere meet water op straat. Niet zo gek natuurlijk, want bij regen blijven de meeste mensen het liefst binnen. Maar omdat dit wel heel interessante informatie op kan leveren, zijn we manieren aan het bekijken om dit meten makkelijker te maken. Ook willen we bij een aantal enthousiaste deelnemers een weerstation plaatsen. Daarmee kunnen we de spreiding van hevige buien beter vastleggen en krijgen we inzicht in het klimaat in de stad. Door de antwoorden van het waterbelevingsonderzoek is duidelijk geworden dat vooral het kijken naar het water gewaardeerd wordt. Dat is op veel plaatsen moeilijk door hoge rietkragen. In ons beheer proberen we hier rekening mee te houden, zonder dat dit tot problemen leidt voor vogels en andere dieren. Het Almere meet water project heeft ons duidelijk gemaakt dat er veel nuttige metingen te verzamelen zijn door inwoners te laten meten. Maar dat je je vraag helder moet stellen. We willen hier in 2020 zeker verder mee gaan.

Waterbeleving

Door de antwoorden van het waterbelevingsonderzoek is onder meer duidelijk geworden dat vooral het kijken naar het water gewaardeerd wordt. Dat is op veel plaatsen moeilijk door hoge rietkragen. In ons beheer proberen we hier rekening mee te houden zonder dat dit tot problemen leidt voor vogels en andere dieren.

Vervolg

Almere meet water heeft ons veel opgeleverd en het was ook superleuk om te doen. Het is mooi om met betrokken inwoners van de stad samen te werken. We willen dit jaar dan ook zeker verder gaan met het project. We buigen ons momenteel over de vorm waarin we dit gaan doen en staan ook open ideeën die bij onze inwoners leven. Heb je een goed idee, laat het ons weten via www.almeremeetwater.nl. Overweeg jij mee te doen aan een eventueel vervolg? We houden je op de hoogte via de nieuwsbrief. Dus meld je hier gauw aan als je die nog niet ontvangt. Iedereen zal begrijpen dat het project vanwege het Corona-virus vertraging op heeft gelopen en we nu ook nog niet weten wanneer we dat weer op kunnen pakken.