Colofon: De Natte Krant is een uitgave in het kader van het Waterplan Almere, een samenhangende visie op alle wateraspecten van ‘riool tot recreatie’. Het Waterplan is opgesteld door de gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland in samenspraak met talrijke betrokkenen. Het beschrijft de uitgangspunten en doelstellingen voor het beheer en de inrichting van al ons water. Lees meer over het Waterplan op www.almere.nl/water.

De Natte Krant verschijnt normaal gesproken tweemaal per jaar. Deze speciale editie is geheel gewijd aan het citizen science-project Almere meet water.

Voor reacties of kopij:

almerewaterstad@almere.nl

Redactie en opmaak

Donkigotte / Martien Versteegh