Wie deden er waar mee?Bijna 800 metingen

Er zijn in totaal 795 metingen uitgevoerd en ingevoerd op de website door 82 verschillende deelnemers in de periode van 3 mei tot 1 november.

De meeste metingen zijn uitgevoerd binnen het onderzoek over de waterkwaliteit. Zoals in de grafiek hiernaast te zien, ging het aantal metingen voor de deelprojecten Almere meet water op straat en Almere meet waterkwaliteit tot en met eind juli gelijk op. De metingen van Almere meet water op straat kwamen als ‘plukjes’ binnen, omdat er natuurlijk alleen gemeten kon worden als het regende.

Opvallend is de verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën van de deelnemers. Vaak zijn de 65+'ers in de meerderheid bij dit soort citizen science-onderzoeken. Leuk om te zien dat in Almere iedereen, van jong tot oud, mee heeft gedaan. En dat waren bijna net zoveel mannen als vrouwen. Het grootste verschil is te zien op wijkniveau. We hadden verreweg de meeste deelnemers uit Almere Stad.

Vanaf augustus liep het aantal metingen van Almere meet waterkwaliteit snel op. Dit kwam ook doordat scholieren van meerdere middelbare scholen en studenten van Aeres MBO het project hebben aangegrepen om een zelfstandig onderzoek voor hun opleiding uit te voeren. Zij hebben meerdere keren per week en zelfs weken achter elkaar dagelijks metingen uitgevoerd.

De deelnemers mochten zelf weten hoe vaak ze een meting wilden doen. Wel hadden we vooraf de hoop dat iedere deelnemer gemiddeld drie à vier metingen zou doen. Dat aantal is ruimschoots gehaald. Gemiddeld hebben de 82 deelnemers ruim negen metingen uitgevoerd. Dat is ruim twee keer zo veel als in het vergelijkbare citizen science project uit Amsterdam (Het Schone Waterexperiment 2017) waar door 240 deelnemers 1000 metingen zijn uitgevoerd. Het gemiddelde aantal metingen lag daar dus rond de vier.

Natuurlijk waren er een aantal 'supermeters' die tientallen keren hebben gemeten, maar 70% van de deelnemers heeft drie of meer metingen uitgevoerd.

Overigens staat de teller van het aantal metingen inmiddels (9 maart 2020) op 879 metingen. De analyses in deze Natte Krant zijn gebaseerd op de data die we binnen hadden op 1 november 2019, dat was de sluitingsdatum van het project. Hopelijk kunnen we de extra ingevoerde data gebruiken voor een eventueel vervolg.