Watermetingen van inwoners leveren schat aan informatie op

Water speelt een belangrijke rol in Almere. 'Almere meet water' levert een schat aan informatie op over de kwaliteit en de beleving van het water en over water op straat.

De kwaliteit van het water in onze meren, sloten en vijvers kan enorm wisselen. Dat weten we dankzij alle metingen die binnenkomen van de ruim tweehonderd deelnemers van Almere meet water. Bas van der Zaan, wetenschapper bij Deltares en ambassadeur voor het deelproject Waterkwaliteit legde in het tv-programma Kassa! uit hoe waardevol een grote hoeveelheid metingen is: “Een aantal van onze deelnemers heeft de waterkwaliteit regelmatig op eenzelfde plek gemeten; ze kijken dan onder meer naar hoeveel E.coli bacteriën er in het water zitten. En dat blijkt dus enorm te variëren. Uit die gegevens kunnen we verder opmaken welke invloed regen en de watertemperatuur hebben op die hoeveelheid poepbacteriën.” Dat zegt vervolgens iets over hoe geschikt het water op dát moment is om in te zwemmen. Die bacteriën kunnen namelijk misselijkheid en diarree veroorzaken. “Als ergens de kwaliteit veel slechter is dan verwacht, kan een foutaansluiting de oorzaak zijn. Dat betekent dat de riolering van een pand is aangesloten op de regenafvoer, waardoor er vies water in het oppervlaktewater terecht komt. Dat zijn dingen die de gemeente kan onderzoeken op basis van de data die binnenkomen via dit project.”


Kennis delen

Bas vindt het ontzettend leuk zijn kennis te delen met de deelnemers. “Je vertelt ze vaak echt iets nieuws en ze gaan door een andere bril naar het water kijken.” Dat is ook een van de doelstellingen van gemeente en waterschap, die het initiatief hebben genomen voor het citizen science-project: de betrokkenheid van de inwoners van Almere bij het water in en om hun stad vergroten. Water speelt immers een grote rol in Almere en omgeving.


Lekkerder dan kraanwater
Hoewel de meerderheid van de deelnemers koos voor de deelprojecten waterkwaliteit en water op straat, levert Almere meet waterbeleving ook interessante informatie op. Ambassadeur en kunstenaar Pavèl van Houten vertelt dat mensen vooral hebben aangegeven wat ze van de diverse zwemlocaties vinden. “Die zijn duidelijk belangrijk. Die locaties krijgen gemiddeld een 7,5, een mooie waardering dus. Vooral de zintuigelijke aspecten krijgen goede cijfers: uitzicht, geluid en zelfs de smaak van het water.”


Tijd doorbrengen aan het water heeft een positief effect op mensen. “Het water aanraken, ruiken en dus zelfs proeven levert verrassend positieve reacties op.” Dat proeven is mogelijk dankzij de Watertransformator. Mensen kunnen in die installatie allerlei proefjes uitvoeren, waaronder het drinken van water waar alle bacteriën uit gefilterd zijn. “De smaak blijft echter wel behouden. Een van de deelnemers vond het water zelfs lekkerder dan kraanwater.”


Water op straat

Dankzij de wederom vrij droge zomer stond er niet vaak water op straat. “Toch was de informatie die we binnenkregen waardevol,” vertelt Maria Rus. Maria werkt bij de gemeente en is ambassadeur van Almere meet water op straat. “Uit de informatie die binnen is gekomen, bleek dat onze modellen goed kloppen. Dat kun je nooit zeker weten, dus dat is belangrijke informatie. Als we ergens aan de slag gaan met groot onderhoud, kan ik nu nog beter onderbouwen welke maatregelen genomen moeten worden om wateroverlast tegen te gaan. Door verantwoorde keuzes te maken, besparen we geld. Daar heeft iedereen baat bij.”

“Je vertelt deelnemers vaak iets nieuws en ze gaan door een andere bril naar het water kijken.”

Extra digitale Natte Krant
Het project loopt nog tot eind oktober. De resultaten en eindanalyses verschijnen op de website en in een extra digitale editie van de Natte Krant.