Lezing Erfgoedcafé over verdronken dorpen

Kom luisteren tijdens het Erfgoedcafé en waan je even in de Middeleeuwen


In de late Middeleeuwen zijn mensen druk in de weer met het ontginnen van het veenlandschap in het noordoostelijke deel van de Zuiderzee; de huidige Noordoostpolder. Ze stichten kleine dorpjes, waaronder Kuinre, Veenhuizen, Marcness, Urk, Emmeloord en Nagele. De Zuiderzee overspoelt al die noeste arbeid volledig, in minder dan driehonderd jaar tijd.


Scheepwrakken en verdronken dorpen

De Zuiderzee hebben we teruggedrongen en de resten uit die Laatmiddeleeuwse periode zijn hier en daar nog te zien: overblijfselen van verdronken dorpen, scheepswrakken, dijkjes, sloten en veenputten.


Yftinus van Popta maakt in zijn promotieonderzoek als het ware een reconstructie van wat er allemaal is gebeurd en neemt ons mee in hoe we dat vandaag de dag nog ervaren.


Waar en wanneer

Datum en tijd: 31 oktober om 16 uur

Locatie: Almere Buiten

Erfgoedhuis Almere

Baltimoreplein 112

www.almere.nl/erfgoedhuis

Toegang: gratis

Bezichtig de Blocq van Kuffeler

Tijdens de Week van ons water kun je een rondleiding krijgen in de Blocq van Kuffeler. Een unieke kans om alles te leren over onze polder en de werking van het gemaal. Het is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek, dus loop deze kans niet mis.


De rondleidingen zijn op 22 en 24

oktober. Kijk voor informatie en

aanmelden op zuiderzeeland.nl.Zonder gemalen zou Almere niet bestaan