Klimaatbestendig Almere


We zetten ambitie om in concrete plannen

Er staat een duidelijke ambitie in het Waterplan: we werken stapsgewijs toe naar een 100% klimaatadaptieve stad. Marten Rouvoet werkt aan het concretiseren van die mooie ambitie. Het streven is dat heel Nederland in 2050 klimaatbestendig is. Ligt Almere op koers?

'We zien dat klimaatadaptatie steeds meer een onderdeel wordt van de planvorming. Dat betekent dat het een vast onderdeel aan het worden is bij iedere ontwikkeling binnen Almere: nieuwbouw en onderhoud. Het zijn natuurlijk allemaal langetermijntrajecten. Dus als je nu iets bedenkt aan de ontwerptafel, dan wordt het soms pas over een paar jaar gerealiseerd. Maar op steeds meer plekken in de stad zie je dingen veranderen, we worden steeds beter bestand tegen de veranderingen van het klimaat.'

'We zien veel goede dingen gebeuren, maar we zijn er nog niet. Het klimaatadaptief inrichten gaat niet alleen over de openbare ruimte waarbij we soms afhankelijk zijn van maatregelen die andere partijen moeten nemen.' 'Het is op dit moment de vraag hoe we hier in de toekomst mee moeten omgaan. Mijn collega Maarten Hulstijn aan een klimaatvisie waarin de route tot 2050 staat beschreven en waarin we afspreken wie welke verantwoordelijkheid draagt. Hogeschool Aeres heeft een adviserende rol bij dit traject. Deze visie willen we volgend jaar bestuurlijk vaststellen.'

Experimenten

'De ambitie is groot, maar van sommige maatregelen weet je niet precies wat ze opleveren in de praktijk. Dus doen we onderzoek. In Almere Poort hebben we bijvoorbeeld rond 2010 een wadi aangelegd, maar ook waterpasserende verharding. Uit onderzoeken van de afgelopen tijd is gebleken dat de waterpasserende verharding snel verstopt raakt als je die niet onderhoudt. De wadi daarentegen blijkt weinig onderhoud nodig te hebben.'

'Samen met hogeschool Aeres willen we komende zomer op straatniveau de gevoelstemperatuur meten en berekenen om een goed beeld te krijgen hoe hittestress ervaren wordt door de inwoners. We nemen de uitkomsten van dit onderzoek mee in ons beleid.'

Het gesprek aangaan

'We zouden in 2020 ervaring op gaan doen met de zogenoemde risicodialogen. Daarin staan vragen centraal als: wat betekenen de veranderingen voor uw huis, straat en buurt en wat vindt u acceptabel en wat niet meer? Maar daar stellen we ook de vraag: "Wat kunt u zelf doen en hoe kunnen we u daarbij helpen?" We maakten een vliegende start in januari 2020 in Almere Haven. Het was echt een goede bijeenkomst. En heel nuttig, want daar waar de stresstesten lieten zien dat er in die buurt niet echt een hitteprobleem zou zijn, waren de bewoners een andere mening toegedaan. Wat water op straat, vonden ze een minder groot probleem, dan de slapeloze nachten door de warmte. Dat betekent dus dat de kleur op de hittekaarten niet alles zegt. Je moet gewoon met bewoners om tafel. En dat was dus ook het plan, alleen toen kwam corona en viel alles stil. We hebben besloten die bijeenkomsten niet digitaal te gaan organiseren. Dit vraagt gewoon om echt contact. We gaan het zeker weer oppakken, alleen weten we nog niet precies wanneer.'

Groot onderhoud

'Je probeert aan te sluiten bij groot onderhoud in de stad. Dat betekent dat het wel even duurt, maar tegelijkertijd hebben we in de komende dertig jaar de hele cyclus wel doorlopen. Dat betekent dat we dus wel ongeveer op koers liggen voor 2050. Als er echt knelpunten zijn, proberen we die natuurlijk eerder aan te pakken. Een goed voorbeeld daarvan in het kruispunt Spoordreef/Waddendreef. Dat is een belangrijke doorgaande weg, die bij een hevige bui niet meer begaanbaar is. Dat koppelen aan de opgave van het station en het daarachterliggende Mandelaplein. We vergroten daar het regenwaterriool en zorgen ervoor dat het water er wordt opgevangen en vastgehouden om daarna langzaam in de grond te kunnen infiltreren. Het overtollige water van de Spoordreef/Waddendreef leiden we via hetzelfde nieuwe regenwaterriool naar het oppervlakte water. Door dat soort zaken te koppelen, maak je het betaalbaar.'

Groener

'Over een paar jaar ziet de stad er echt anders uit en is het er beter toeven. Je ziet nu al steeds meer pleinen groener worden. Op dit moment zijn we bezig met de Stadhuispromenade. Het Esplanadeplein is al helemaal vergroend. Ik fietste daar laatst langs en waar het vroeger een leeg verhard plein was, zat het nu helemaal vol met mensen. Mensen zoeken elkaar op, genieten van het groen. Het is een echte transformatie, met een hoop voordelen.'

Rouvoet: “Ik geloof dat we onze ambitie waar kunnen maken door maatregelen te kiezen die elkaar versterken.”