Energie uit water

Stel, je kunt energie uit water halen? Dan zitten we in Almere gebeiteld, toch? Er zijn zeker mogelijkheden, maar dat het niet eenvoudig is, wil projectleider duurzame energie Anne Marie van Osch graag benadrukken.

Nadenken over nieuwe vormen van energie opwekken, lijkt nieuw. Maar mensen zijn daar al tijden mee bezig. Zo werd de eerste warmtepomp al in 1856 uitgevonden. Dat geeft wel aan dat de toepassing van dit soort nieuwe uitvindingen niet altijd even makkelijk is.

Het grotere plaatje title

'De kunst is altijd naar het grotere geheel te kijken,' vertelt Anne Marie. 'Laten we het ziekenhuis aan het Weerwater als voorbeeld nemen. Dat heeft een warmtekoude-opslagsysteem. Maar ze krijgen het niet goed in balans. Het gebouw heeft meer behoefte aan koeling in de zomer. Dan zou je water uit het Weerwater kunnen gebruiken, maar dat mocht niet. Het was namelijk niet diep genoeg, omdat er klei in is gedumpt. Deze klei was steeds over bij de aanleg van de nieuwe wijken. Mooie, schone klei. We zijn toen samen met DuraVermeer gaan kijken of we niet iets nuttigs met die klei konden doen. En daar bleken ze bakstenen van te kunnen maken. Dan sla je twee vliegen in een klap.'

De Floriade

'Bij de Floriade volgend jaar willen we laten zien hoe onze gemeente bijdraagt aan de energietransitie. Dat gaan we doen door warmte te onttrekken aan het oppervlaktewater. Bijkomend voordeel is dat dat ook weer goed is voor de biodiversiteit. Bovendien koel je het water in de zomer met enkele graden door de warmte eruit te halen. Mensen denken vaak dat ik een bioloog ben, maar ik kan nog geen merel van een ekster onderscheiden. Gelukkig zijn er genoeg mensen die daar wel verstand van hebben. En zo hebben we geleerd dat het afkoelen van het water in de zomer vooral voordelen heeft. In warm water heeft blauwalg bijvoorbeeld meer kans. De natuur én de mens is erbij gebaat als het water niet te warm wordt.' 'In de winter gebruik je het warmere water uit de zomer en in zomer gebruik je het koele water uit de winterperiode. Daar heb je dus opslagruimte voor nodig. Vandaar dat zoiets handiger is bij nieuwbouw, dan bij bestaande bouw. Het is ook belangrijk dat de huizen goed geïsoleerd zijn en dat de radiatoren met systeem uit de voeten kunnen. Bovendien moet er ruimte zijn voor een boilervat. Je wilt immers genoeg warm water hebben om te kunnen douchen. Een cv heb je daarentegen niet meer nodig.'

Dit nieuwe systeem gaat 600 nieuwe woningen op het Floriadeterrein verwarmen én koelen. 'Het was natuurlijk allemaal spannend met corona, maar inmiddels liggen de eerste pijpen voor dit systeem in de grond. De techniek wordt nu ook al op meer plekken gebruikt.'

'Ik heb geleerd dat warmte onttrekken aan het Weerwater gunstig is voor mens én natuur.'