Colofon:
De Natte Krant is een uitgave in het kader van het Waterplan Almere, een samenhangende visie op alle wateraspecten van ‘riool tot recreatie’. Het Waterplan is opgesteld door de gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland in samenspraak met talrijke betrokkenen. Het beschrijft de uitgangspunten en doelstellingen voor het beheer en de inrichting van al ons water. Lees meer over het Waterplan op www.almere.nl/water.

Dit is de vijfde editie van de Natte Krant. Bekijk ook de eerdere edities.

Voor reacties of kopij:

almerewaterstad@almere.nl

Redactie en opmaak

Donkigotte / Martien Versteegh