Vervolg Almere meet water

De plannen voor 'Almere meet water' vielen vorig jaar in het water door corona. Dit jaar komt er dan toch een vervolg, al is het een stuk kleinschaliger.

Projectleider Simon Schilder van de gemeente Almere vertelt dat de insteek ook iets anders zal zijn. 'We richten ons dit jaar puur op waterkwaliteit. En op het educatieve aspect van onderzoek. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met het Aerescollege en scholengemeenschap de Meergronden.'

Kwaliteit zwemwater

'Tijdens de vorige editie van Almere meet water werden 11 locaties genoemd, die weliswaar niet als officiële zwemlocaties zijn aangewezen, maar waar wel regelmatig mensen zwemmen. Op die locaties gaan we nu frequent meten, zodat je goed kan zien hoe de waterkwaliteit zich daar ontwikkelt. Zeker in de zomer kan dat flink verschillen, door temperatuurswisselingen en flinke regenbuien bijvoorbeeld.'

Studenten Omdat de gemeente het project dit jaar vanwege corona nog klein wil houden en het educatieve aspect waardevol vindt, is er gekozen voor de samenwerking met de onderwijsinstellingen. Het gaat om studenten praktische biologie. 'We hopen hen te inspireren om te gaan werken in het watermanagement. Daar zal veel werk zijn.' Simon heeft zelf civiele techniek gestudeerd aan de TU Delft en een minor gedaan op het gebied van water. Nu kan hij die kennis inzetten bij zijn eerste baan. 'Mijn werk is heel divers. Het gaat over de riolering en over hoe we omgaan met regenwater. En dus ook over de waterkwaliteit. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten die er uit het project naar voren gaan komen.'

Omdat de studenten natuurlijk ook nog vakantie hebben, is het projectteam op zoek gegaan naar een aantal vrijwilligers die de metingen over willen nemen in de vakantie periode. 'We hadden tijdens de eerste editie een aantal supermeters, mensen die echt fanatiek waren in het uitvoeren van metingen. We hopen dat een aantal van hen nu weer mee willen doen. Het aantal plekken is zeer beperkt en veel mensen hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn in een vervolg, dus dat komt vast goed.'

De studenten zijn op woensdag 12 mei gestart met het project, in de Week van de het Water.

Informatie

Nieuwsgierig naar de data? Op www.almeremeetwater.nl zijn de metingen te zien. En mogelijk maakt kunstenaar Pavèl van Houten, die ook bij de eerste editie betrokken was, informatieborden die op de meetlocaties komen te staan, om passanten en inwoners te informeren over het project. Ook Pavèl kijkt uit naar deze nieuwe aanpak. 'Het is echt een vervolg. We gaan immers aan de slag met informatie uit de eerste editie. En slaan daar echt een kwaliteitsslag door regelmatig en vaak op een aantal specifieke locaties te gaan meten.'

Weten waar de officiële zwemlocaties zijn? Kijk op www.zwemwater.nl